> Onze activiteiten    
brad

Engineering, optimalisatie, migratie, algemeen onderhoud,...

E&I engineering

De basis van een betrouwbare elektrotechnische- of besturingsinstallatie is een gedegen ontwerp.
We hebben een naam hoog te houden als het gaat om de kwaliteit van onze installaties.

Daarom passen wij alleen eersteklas componenten toe en stellen we hoge eisen aan onze producten naast de eisen die worden gesteld in de wet (AREI, EMC-richtlijn, ATEX-richtlijn) en de voorschriften in de bijbehorende normen (o.a. IEC-CEE).

Het programma van eisen wordt met behulp van berekeningen vertaald in een ontwerp voor de elektrische- of besturingsinstallatie. Het ontwerp wordt uitgewerkt in elektrotechnische schema's waarbij we gebruik maken van Eplan
Software engineering

Een juiste en betrouwbare werking van uw machines en procesinstallaties wordt voor een belangrijk deel bepaald door de software in de besturingssystemen. Onze engineers inventariseren de door u gewenste functionaliteit en leggen deze vast in een Functionele Specificatie.

De Functionele Specificatie wordt door onze goed opgeleide software engineers vertaald naar applicatiesoftware voor de (Soft)PLC-, HMI/SCADA- en/of DCS- systemen. Aan de hand van simulatiesystemen wordt de software uitvoerig getest waarna u tijdens een Factory Acceptance Test kunt vaststellen of de werking van de installatie overeenkomt met uw specificaties.

Wij zorgen tevens voor het inbedrijfstellen van de machines/procesinstallaties en het opleiden van uw procesoperators.

Hierin heb je de keuzes:

Nieuwe installaties

Voor nieuwbouwprojecten levert VGAM verschillende diensten; van totaalproduct (turnkey projecten) tot onderdelen daarvan zoals:
 • advies
 • projectmanagement
 • ontwerp elektrotechnische besturingssystemen
 • tekenen besturingsschema's
 • ontwikkelen software
 • bouwen van besturingspanelen
 • installeren en bekabelen van besturingssystemen
 • in bedrijfstelling
 • onderhoud, service en beheer

Optimalisatie

De huidige economische situatie in België vraagt om een hoge efficiëntie. Om de processen te optimaliseren, heeft VGAM frequent operationeel overleg met de opdrachtgevers. Tijdens dit overleg bespreken we lopende zaken en anticiperen we op ontwikkelingen. Daarnaast komt VGAM proactief met aanbevelingen om de processen te verbeteren. Op die manier bieden wij u toegevoegde waarde.

Migratie

Continue ontwikkeling en innovatie betekent tevens dat producten worden vervangen door nieuwe producten, terwijl geprobeerd wordt hierbij een zo groot mogelijke compatibiliteit te garanderen, zodat onze klanten de geïnvesteerde knowhow kunnen blijven gebruiken.

Productinnovaties gaan altijd gepaard met vragen zoals "Hoelang blijft het product, waarvan de productie wordt stopgezet, nog beschikbaar en zijn hiervan nog reserveonderdelen verkrijgbaar?" of "Ik gebruik dit product als 5 vijf jaar met positief resultaat. Hoelang gaat Siemens dit product nog produceren?".

Wat biedt VGA voor migratieprojecten?
De migratieprojecten zijn een combinatie van duidelijke fasering en planning met een pragmatische aanpak. Aan de uitvoering wordt de grootste zorg besteed, met als doel het leveren van de gewenste functionaliteit; binnen het budget, de gestelde periode en volgens uw verwachting!
Panelenbouw

Wij verzorgen de assemblage van diverse soorten panelen en schakelkasten.
 • PLC-panelen
 • Ventielenkasten
 • Remote I/O-panelen
 • Meet- en regelpanelen
 • Verdeelinrichtingen
Een logische opbouw, de goede toegankelijkheid van instrumenten en componenten, draadkleuren volgens de normen en voorzien van een overzichtelijk tekeningenpakket staan borg voor een uitstekend product. Een goede relatie met toeleveranciers geeft ons de zekerheid altijd vroegtijdig op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en nieuwste technieken en materialen. Met onze eigen monteurs koppelen wij de in delen geleverd besturingspanelen op locatie.

Bij renovatieprojecten is in overleg met u alles mogelijk, compleet nieuwe regelkasten, alleen nieuwe montageplaten of de ombouw in de bestaande regelkast.

Renovatie

Schakelkasten hebben niet het eeuwige leven - zij moeten op den duur gerenoveerd worden.
Een vervelende bijkomstigheid, omdat de voorziening tijdelijk wordt uitgeschakeld, met alle nadelige gevolgen van dien.

VGAM voert op bekwame wijze de renovatie uit en zorgt ervoor dat uw organistatie of bedrijf tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervindt. Renovatie:
 • Advies en opstellen plan van aanpak
 • Opnemen en het in kaart brengen van de installatie
 • Ontwerp elektrotechnische besturingssystemen
 • Tekenen besturingsschema's
 • Ontwikkelen software
 • Verzorgen van de noodvoorzieningen
 • Bekabelen van de aanpassing / uitbreiding
 • Levering en vervanging van de regeltechnische veldapparatuur
 • Ombouwen installatie
 • Plaatsen en aansluiten nieuwe schakelkast of montageplaat
 • Afvoeren oude schakelkast

In nauw overleg wordt met u een planning van werkzaamheden opgesteld. Van uur tot uur wordt in kaart gebracht wat wordt gedaan, zodat uw organisatie hierop kan inspelen. Ook in het weekeinde of in de avonduren staat VGAM voor u paraat.
Algemeen onderhoud

Of het nu gaat om perodiek onderhoud of een storing; wij staan steeds voor uw klaar om u te ondersteunen.
Als onafhankelijk systeemintergrator heeft VGAM de kennis in huis van verschillende regelsystemen zoals Siemens, Omron en Bosch Rexroth.

Nazorg

Het optimaliseren van de installatie en de besturing waardoor er efficiënter geproduceerd kan worden.

24/7 support

Storingen aan elektrische- of besturingsinstallaties veroorzaken ongewenste situaties met productieverlies tot gevolg. Het voorkomen of snel verhelpen van deze storingen is daarom van belang. Gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week staan ervaren service monteurs en service engineers (software specialisten) voor u klaar. Voor klanten met een servicecontract hanteren wij gereduceerde tarieven. Tevens kunnen zij rekenen op een korte responstijd.

Onderhoud en inspecties

Preventief onderhoud en periodieke inspecties dragen bij aan het reduceren van het aantal storingen en het veilig gebruik van installaties en machines.

Reserveonderdelen

Defecte apparatuur kan door middel van onze reserve-onderdelen service snel worden vervangen.


Copyright © 2014 - www.vgam.be